Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela to rozdzielenie środków finansowych inwestora pomiędzy inwestycje bezpieczne o niskiej stopie zwrotu i inwestycje obarczone ryzykiem, które są jednak wysoko oprocentowane.

Dywersyfikacja narzędzi finansowych pozwala realizować obraną politykę inwestycyjną. Inwestorzy mogą samodzielnie zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym lub też powierzać te czynności zaufanym specjalistom z towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Co to jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest narzędziem służącym do tworzenia własnego zbioru aktywów, w których inwestor zamierza ulokować środki finansowe. Inwestowanie w różne aktywa jest przede wszystkim bezpieczne, ponieważ nie pociąga za sobą zbyt dużego ryzyka strat spowodowanych nietrafionymi inwestycjami. Im więcej aktywów w portfelu, tym większa szansa na uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu z całej inwestycji. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na podziale aktywów w portfelu pomiędzy fundusze zróżnicowane pod kątem:

  • rodzaju rynków – można inwestować np. w waluty, kruszce i papiery wartościowe,
  • branży – kupowanie akcji przedsiębiorstw z różnych branż,
  • lokalizacji – nabywanie akcji lub obligacji podmiotów z różnych regionów świata.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest podstawowym narzędziem do realizacji precyzyjnie określonej polityki inwestycyjnej obranej przez inwestora. Różnicowanie aktywów w portfelu inwestycyjnym wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego warto to zadanie powierzyć doświadczonym ekspertom w dziedzinie lokowania kapitału w fundusze inwestycyjne.

Jakie są metody dywersyfikacji portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego ułatwia osiągnięcie założonego celu inwestycji w fundusze. Minimalizacja ryzyka polega na korzystaniu z różnych typów rozwiązań, które są dostępne, w tym inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych.

Portfel inwestycyjny można zdywersyfikować na trzy różne sposoby. Wybór zależny jest od czasu, którego wymaga inwestycja i wcześniejszego określenia celów. Dywersyfikacja portfela aktywów polega na zbadaniu, co znajduje się w portfelu inwestycyjnym, a następnie na alokacji aktywów.

Pierwszym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego jest inwestowanie alternatywne w mało popularne aktywa, np. alkohole, ziemię, dzieła sztuki, nieruchomości i wierzytelności. Lokowanie kapitału w różnych aktywach pozwala osiągać wymierne korzyści inwestorowi. W okresie średnim i długim portfel ma szanse stabilnie zarabiać, dzięki korzystaniu na koniunkturze wybranych grup aktywów.

Drugą metodą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest aktywna alokacja środków, czyli przenoszenie ich pomiędzy aktywami o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. W czasie hossy dywersyfikacja portfela powinna uwzględniać akcje i instrumenty odwzorowujące. Kiedy panuje kryzys, najbezpieczniejszym sposobem inwestowania środków jest ulokowanie ich w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego.

Inwestycji można także dokonywać na rynkach obcych, nie skupiając się tylko na rynku rodzimym. Często instrumenty zagraniczne są obarczone większym ryzykiem niż krajowe, ponieważ wpływają na nie kwestie związane m.in. z ryzykiem gospodarczym i politycznym w ujęciu danego regionu. Dlatego warto zarządzanie portfela inwestycyjnego zlecić naszym doświadczonym ekspertom.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – najczęstsze wyzwania

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, budząca obawy wielu inwestorów, jest działaniem pozytywnym. Dzięki niej inwestor może wiele zyskać, zwiększając szanse na uzyskanie stopy zwrotu na oczekiwanym poziomie. Samodzielna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego stanowi przejaw autonomii inwestora w zakresie decydowania o rodzajach instrumentów w portfelu i realizowanych na nich operacjach. Inwestor, który nie ma wystarczającej wiedzy lub czasu na samodzielne zarządzanie zawartością portfela inwestycyjnego, może skorzystać z pomocy fachowców.

Specjaliści z Union Investment posiadają wieloletnie doświadczenie i liczne sukcesy w skutecznym dywersyfikowaniu portfeli inwestycyjnych klientów towarzystwa. Pomagają już na starcie w wyborze odpowiednich funduszy inwestycyjnych. Doradzają także w trakcie trwania inwestycji. Korzystając z tych usług doradczych, inwestor może być pewny, że pracownicy Union Investment wsłuchają się dostatecznie w indywidualne pomysły i plany inwestorskie.

Przy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego warto być elastycznym i otwartym na nowości czy eksperymenty. Praktyka pokazuje, że dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach może okazać się dywersyfikacja portfela międzyrynkowa, międzynarodowa czy nawet branżowa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here