Kiedy warto zrobić audyt finansowy?

Głównym celem audytu finansowego jest ocena sprawozdania finansowego przygotowanego przez zobowiązaną do tego firmę. Kto powinien wykonywać audyty finansowe?

Rewizja finansowa, czyli audyt finansowy jest rodzajem kompleksowego badania sprawozdania finansowego, które musi być wykonane przez niezależnego biegłego rewidenta. Na podstawie audytu tego rodzaju można stwierdzić, że sprawozdanie przedstawia dane rzetelnie i klarownie obrazuje aktualną sytuację finansową i majątkową, a także wynik finansowy firmy.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia audytu?

Informacje o jednostkach zobowiązanych do prowadzenia audytu finansowego znajdują się w Ustawie o rachunkowości. Zgodnie z przepisami są to między innymi spółki akcyjne, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeniowe, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Ponadto audyt finansowy powinien być też wykonany przez inne firmy, które spełniają określone w przepisach wymogi – prezentujemy je poniżej.

Przedsiębiorca spełnić musi co najmniej dwa warunki:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty minimum 50 osób
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego o równowartości minimum 2,5 mln euro w walucie polskiej
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy o równowartości minimum 5 mln euro w walucie polskiej

Często audyty zlecają też firmy niezobligowane do tego przez ustawę, ponieważ dzięki niemu mogą one uzyskać niezależne informacje o stanie finansów. Można wówczas otrzymać wsparcie w rozwiązywaniu problemów z podatkami i księgowością, łatwiej zarządzać ryzykiem przez rozpoznanie ewentualnych zagrożeń, badać prawidłowość prowadzonych wcześniej audytów wewnętrznych.

Kompleksowy audyt Assay.pl to najlepsza pomoc w zbadaniu sytuacji twojej firmy. Decydując się na audyt Assay.pl, dostaniesz profesjonalne wsparcie biegłych rewidentów i innych specjalistów. Zachęcamy do sprawdzenia oferty!

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here