Monety okolicznościowe emitowane są o nominale 2 euro i każde z państw członkowskich strefy euro ma prawo do dwóch emisji w ciągu roku. Wspólną cechą monet jest strona wspólnotowa, identyczna jak w każdej z monet 2 euro, indywidualna natomiast jest strona narodowa. Moneta okolicznościowa 2 euro ma za zadanie upamiętnić doniosłe wydarzenie z przeszłości lub współczesności. Strona narodowa zawiera motyw wydarzenia wraz z informacją – najczęściej datą i nazwą wydarzenia – w języku kraju emitenta.

Okolicznościowe monety 2 euro, są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, czyli możemy się nimi posługiwać na równi z tradycyjnymi monetami obiegowymi.

Każdy kraj ma prawo do emisji dwóch monet w ciągu roku, ponadto emitowane są także okolicznościowe monety euro wspólne dla wszystkich państw strefy euro. Monety te, mają  za zadanie upamiętnić szczególne wydarzenie ogólnoeuropejskie, wyjątkowe dla całej wspólnoty. Do tej pory zostały wyemitowane 3 monety okolicznościowe wspólne:

  • 50 rocznica podpisania traktatu rzymskiego (marzec 2007),
  • dziesięciolecie Unii Gospodarczej i Walutowej (styczeń 2009),
  • dziesięciolecie wprowadzenia banknotów i monet euro (styczeń 2012)

Pierwszą wyemitowaną monetą okolicznościową było 2 euro greckie z okazji organizacji Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Europejski Bank Centralny nie posiada w kompetencji emisji monet euro, w tym także tych okolicznościowych. Emisja leży w kompetencji poszczególnych krajów członkowskich. Europejski Bank Centralny jedynie zatwierdza maksymalną wielkość emisji. Kraj strefy euro, o zamiarze emisji monet okolicznościowych, informuje Komisję Europejską, która z kolei publikuje tę informację w wielojęzycznym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

Monety okolicznościowe 2 euro, ze względu na swoją specyfikę jak i ograniczoną emisję, są zbierane przez kolekcjonerów, zarówno ze strefy euro jak i z poza niej.

Źródło: www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/

[Głosów:4    Średnia:1.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here