Organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest obowiązkiem pracodawcy. Żeby fundusze przeznaczone na szkolenie i czas pracowników nie zostały zmarnowane, zlecający szkolenie powinien zadbać o wysoką jakość przekazywanych podczas niego informacji oraz dobrą organizację.

Jak wybrać trenera BHP do przeprowadzenia szkolenia w firmie

Jeśli w zakładzie pracy zatrudniona jest osoba, która ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, należy, zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy, zgłosić jej potrzebę przeprowadzenia szkolenia oraz ustalić jego datę i program.

Jeżeli natomiast szkolenie ma przeprowadzić osoba spoza firmy, warto zweryfikować jej uprawnienia oraz sprawdzić, czy proponowany program szkolenia jest zgodny z wymogami ustawowymi. Wymagania dotyczące formy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte zostały w kodeksie pracy (w rozdziale VIII) oraz w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki i Pracy:

  • z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Osoba z zewnątrz może potrzebować od zlecającego przeprowadzenie szkolenia wdrożenia w problematykę, która będzie przydatna pracownikom danej branży i danego przedsiębiorstwa. Szkolący powinien dostosować program szkolenia do specyfiki pracy osób szkolonych. Innych informacji i przykładów będzie potrzebował pracownik obsługujący wózek widłowy, a innych osoba wykonująca czynności administracyjne w biurze, nawet jeśli pracują w tej samej firmie. Przy wyborze trenera BHP warto wziąć pod uwagę doświadczenie szkoleniowca w prowadzeniu szkoleń dla pracowników danej branży.

Wybór miejsca i czasu szkolenia BHP oraz poinformowanie o nim pracowników

Z prowadzącym szkolenie należy także omówić kwestie techniczne i organizacyjne: jak wyposażona powinna być sala, w której będzie prowadził szkolenie, czy potrzebuje projektora i komputera oraz innych akcesoriów, ile czasu potrwa szkolenie i kiedy można zaplanować przerwy.

Pracowników należy poinformować o dacie szkolenia z wyprzedzeniem, np. 2-miesięcznym. Jeżeli jest to możliwe, warto zorganizować je w dwóch terminach. Dzięki temu osoby, które nie będą mogły wziąć w nim udziału w pierwszym terminie, będą miały jeszcze termin rezerwowy.

Artykuł promocyjny.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here