W ciągu ostatnich kilku lat gospodarczy wizerunek Polski wypasł całkiem nieźle, zwłaszcza w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego. Mówiło się nawet o Polsce jako o „zielonej wyspie” gospodarczej. Innego zdania były co prawda ugrupowania prawicowe a kilka miesięcy przed wyborami, ale potem się nieco stonowały.

Z raportu zamieszczonego na www.polskieradio.pl wynika, że: w latach 2015-2017 tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie średnio 3,6 proc., a inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP. Wynosi on 2,5 proc. z możliwymi odchyleniami +/- 1 proc.

Jak natomiast prezentuje się polska gospodarka w kontekście UE? Jaka jest konkurencyjność polskiej gospodarki.

Kryteria można stosować różne, jednym z podstawowych jest na przykład wzrost PKB. Jednak warto na rozwój naszej gospodarki spojrzeć również od innych stron, co czynią autorzy publikacji „Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014”. Raport ukazał się pod redakcją Marzenny Anny Weresa, wydawcą jest Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wśród tematów znalazły się m.in:

Porównanie wyników gospodarczych w latach 2004–2014: Polska na tle UE i wybranych rynków wschodzących.

– Wpływ globalnego kryzysu na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego oraz bilans płatniczy Polski w latach 2007–201.

– Zmiany atrakcyjności Polski dla zagranicznych inwestorów w kontekście globalnego kryzysu.

– Kierunki i najważniejsze wyzwania polskiej polityki gospodarczej w latach 2007–2014.

– Inwestycje w polskiej gospodarce w okresie 2007–2014.

– Rozwój innowacji społecznych: Polska na tle innych państw UE.

Dużo miejsca w publikacji poświęcono innowacjom, jest też o wykluczeniu społecznym. Wszystko zostało opisane na tle gospodarki europejskiej i światowej.

Ciekawe jest na przykład rozpatrywanie polskiej gospodarki w aspekcie wielkości obszaru naszego kraju, bowiem jesteśmy największym państwem z nowo przyjętych do UE i ósmym co do wielkości w całej wspólnocie. Mamy też coraz więcej bardzo dużych przedsiębiorstw, co jest widoczne w raportach https://www.cribis.pl.

W rozdziale Zbigniewa Matkowskiego, Ryszarda Rapackiego, Mariusza Próchniaka „Porównanie wyników gospodarczych w latach 2004–2014: Polska na tle UE i wybranych rynków wschodzących” czytamy m.in.:

W rozszerzonej Unii Europejskiej (UE28) nasz kraj zajmuje szóste miejsce pod względem powierzchni i liczby ludności (odpowiednio 7,1% i 7,6%). Polska ma także szóstą pozycję w UE28 pod względem wielkości PKB liczonej wg PSN (5,1%), natomiast pod względem wielkości PKB przeliczonej wg BKW zajmujemy ósme miejsce (2,9%). Jak widać, udział Polski w potencjale gospodarczym UE28 jest dużo niższy, niż wynikałoby to z wielkości terytorium oraz liczby ludności, ale ten fakt – w świetle historycznych doświadczeń – nie powinien nikogo dziwić (podobna dysproporcja jest widoczna we wszystkich krajach EŚW).

„Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014” to publikacja warta przeczytania i to dla usystematyzowania wiedzy na ten temat.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here