Zdolność kredytowa

Tym terminem będziemy się często posługiwać na blogu. Zdolność kredytowa to szacunkowa zdolność danej osoby do spłaty kredytu. Składa się na nią wynagrodzenie, ilość osób na utrzymaniu, wysokość codziennych wydatków, wysokość oszczędności, posiadanie limitów typu karta kredytowa lub debet na koncie, raty za sprzęt elektroniczny. Każdy bank szacuje zdolność kredytową na swój sposób, ale można powiedzieć, że ogólne zasady są podobne. Zdolność wylicza się punktowo – przyznając za coś punkty dodatnie lub ujemne. Warto wiedzieć, że niektóre banki honorują np. pracowników wojskowych i lekarzy i przyznają im dodatkowe punkty dodatnie, które umożliwią przyznanie lepszego kredytu. Takie osoby są traktowane po prostu jak osoby zaufania publicznego. Inne banki mogą przychylać się np. w stronę wolnych osób bez zobowiązań małżeńskich i dzieci. Jednym słowem zdolność kredytowa to pozytywna ocena kredytodawcy w kwestii chęci i możliwości spłaty przez kredytobiorcę udzielonego kredytu.