Zróżnicowana oferta towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) pozwala każdemu dobrać subfundusz indywidualnie dopasowany do celu inwestycyjnego oraz akceptowalnego poziomu ryzyka. Osobom, które chcą zyskać więcej przy wyższym ryzyku potencjalnej straty, oferuje się na ogół subfundusz, którego większą część stanowią akcje.

Portfel inwestycyjny w subfunduszu

Portfel inwestycyjny to zbiór aktywów, które mogą być inwestowane np. w ramach subfunduszu inwestycyjnego, lub lokowane w inny sposób, np. na lokacie. W skład portfela mogą wchodzić akcje, papiery dłużne, a także nieruchomości. Przy podpisywaniu umowy z funduszem inwestycyjnym inwestor decyduje m.in. o tym, jakie instrumenty finansowe mają znaleźć się w jego portfelu inwestycyjnym. Decyzję tę podejmuje po konsultacjach z doradcą reprezentującym fundusz. Akcje mogą stanowić nawet 100% portfela. Takie subfundusze oferują chociażby TFI AXA, TFI PKO BP oraz TFI BGŻ BNP Paribas. Jednak równie dobrze 100% portfela mogą stanowić papiery dłużne.

Skład portfela inwestycyjnego a zysk i ryzyko

Im większy udział w portfelu mają akcje, tym więcej można zyskać. Niestety, ponieważ ich wartość w największym stopniu ulegają zmianom pod wpływem m.in. koniunktury rynku, wyższe jest też ryzyko straty. Z tego względu inwestorom, którzy nie mogą pozwolić sobie na wysoki poziom ryzyka albo nie zamierzają inwestować przez okres dłuższy niż 5 lat, oferuje się najczęściej portfel, w którym większy udział mają papiery dłużne, np. obligacje i bony skarbowe. Dywersyfikacja dotyczy także samych akcji. Cały kapitał nigdy nie jest inwestowany w akcje jednej spółki. W skład subfunduszu mogą wchodzić np. spółki działające na określonym rynku, np. japońskim lub amerykańskim, mogą to być także największe spółki polskie. Wtedy straty na akcjach jednej spółki lub jednego rynku mogą być zrównoważone zyskami na innych akcjach.

Inwestowanie w ramach subfunduszu akcji pozwala na większy zysk, ale wiąże się też z większym ryzykiem. Dywersyfikacja portfela pozwala je jednak w pewnym stopniu obniżyć.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here