Każdego roku osoby, które uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, są zobligowane do złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej. Niezwykle ważnym elementem jest jej poprawne wypełnienie. Dokonać tego możemy samodzielnie. Często jednak, ze względu na nieznajomość prawa, tracimy możliwość skorzystania z różnorakich ulg. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest, aby to biuro rachunkowe zajęło się wszelkimi formalnościami. Jedną z nich jet ulga rehabilitacyjna. Umożliwia ona odliczenie wydatków związanych z wyjazdami do sanatorium i leczeniem uzdrowiskowym.

Zakres podmiotowy

Uprawnienie to nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom. Z tej możliwości skorzystać mogą jedynie podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi oraz podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne. W tym drugim przypadku wydatki muszą dotyczyć bezpośrednio osoby niepełnosprawnej.

W świetle polskiego prawa za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej,
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli rozliczenia dokonuje podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, konieczne jest spełnienie jeszcze dwóch dodatkowych warunków. Osoba niepełnosprawna nie może osiągać dochodów przewyższających kwotę 9120 złotych, a także musi być osobą bliską względem podatnika – czyli współmałżonkiem, dzieckiem własnym, przysposobionym lub przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Ograniczenia

Chociaż ulga rehabilitacyjna obejmuje szeroki katalog wydatków podlegających odliczeniu, każdy profesjonalny doradca podatkowy wskaże również pewne ograniczenia, które występują w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z ulgi przy rozliczeniu wyjazdów do sanatorium. Dotyczą one rodzaju wydatków. Uwzględnić w rozliczeniu podatkowym można bowiem jedynie:

  • bezpośredni koszt pobytu na leczeniu w sanatorium uzdrowiskowym,
  • odpłatne przejazdy publicznymi środkami transportu, które są związane z pobytem na leczeniu w placówce uzdrowiskowej.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu tylko w sytuacji, gdy nie zostały sfinansowane między innymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy też Narodowego Funduszu Zdrowia lub zwrócono je podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli podatnik uzyskał dofinansowanie z tych instytucji, odliczeniu podlegają jedynie poniesione przez niego koszty.

Ułatwienia

Ze względu na możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu zeznania podatkowego możemy skorzystać z możliwości, aby to profesjonalna księgowa wykonała w naszym imieniu wszelkie niezbędne czynności. Wówczas zyskamy pewność, że nasza deklaracja nie zawiera błędów. Biuro rachunkowe Kognitariat Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w tym kontekście. Rozliczenia z fiskusem możemy dokonać również poprzez Internet. Dzięki temu ominiemy problemy niedostosowania się niektórych urzędów skarbowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here