Poręczenie

Poręczenie jest spisywane w formie prawnie obowiązującego dokumentu. Poręczycielem może być np. nasz ojciec, który wykazuje wystarczające dochody. W takim przypadku ojciec Jana Kowalskiego oświadcza, że gdy jego syn nie spłaci kredytu, to on weźmie na siebie ten obowiązek. Ustanowienie poręczenia jest jedną z najczęstszych dróg, które przybliżą nas do otrzymania upragnionego kredytu.