Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?
Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV?

Abonament RTV, czyli opłata za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego, jest obowiązkowy dla większości mieszkańców Polski. Jednak czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również musi go opłacać? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca.

Definicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Przed przejściem do meritum sprawy, warto najpierw zdefiniować, czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności. Według polskiego prawa, osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to taka, która posiada ograniczenia w funkcjonowaniu, ale jest w stanie samodzielnie wykonywać większość codziennych czynności. Niepełnosprawność ta nie jest na tyle poważna, aby wymagać stałej opieki lub wsparcia innych osób.

Obowiązek płacenia abonamentu RTV

Według obowiązujących przepisów, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również są zobowiązane do płacenia abonamentu RTV. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, opłata ta dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z odbiorników telewizyjnych lub radiowych.

Abonament RTV jest jednym ze źródeł finansowania publicznych mediów w Polsce, takich jak Telewizja Polska czy Polskie Radio. Dzięki tej opłacie możliwe jest utrzymanie i rozwój tych instytucji, a także zapewnienie obywatelom dostępu do różnorodnych programów telewizyjnych i radiowych.

Wyjątki od obowiązku płacenia abonamentu

Niemniej jednak, istnieją pewne wyjątki od obowiązku płacenia abonamentu RTV. Osoby z orzeczoną całkowitą niepełnosprawnością, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności, mogą ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty. W takim przypadku, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności.

Warto również wspomnieć, że osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o ulgę w opłacie abonamentowej. W zależności od indywidualnej sytuacji finansowej, mogą otrzymać zniżkę lub rozłożenie płatności na raty.

Podsumowanie

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi płacić abonament RTV, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak istnieją pewne wyjątki od tego obowiązku, takie jak całkowita niepełnosprawność, która uprawnia do zwolnienia z opłaty. Warto zawsze sprawdzić indywidualne możliwości ulgowe i skonsultować się z odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie musi płacić abonamentu RTV.

Link do strony Yoggi: https://yoggi.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here