Jakie formalności trzeba spełnić, by dostać pieniądze z ubezpieczenia na życie po wypadku lub w trakcie choroby? Krótki poradnik

Ubezpieczenie na życie to pewny sposób na zabezpieczenie finansowej przyszłości nie tylko najbliższych, ale również swojej. Podpowiadamy, jakie formalności trzeba spełnić, by dostać pieniądze z ubezpieczenia na życie po wypadku lub w trakcie choroby.

Jeśli osoba posiadająca ubezpieczenie na życie ulegnie wypadkowi lub poważnie zachoruje, powinna jak najszybciej zgłosić ten fakt swojemu ubezpieczycielowi. W jaki sposób może to zrobić?

W zależności od konkretnego towarzystwa, zaistniałe zdarzenie można zgłosić:

* przez telefon;

* przez stronę internetową ubezpieczyciela;

* faksem;

* osobiście, w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zgłoszenie powinno zostać złożone na specjalnym formularzu (do pobrania na stronie internetowej ubezpieczyciela).

Do wypełnienia formularza wymagane są:

* dane personalne ubezpieczonego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL) oraz dane kontaktowe;

* dane dotyczące polisy (nazwa ubezpieczenia, numer umowy);

* informacje na temat rodzaju zdarzenia (ciężka choroba, specjalistyczne leczenie, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, pobyt w szpitalu etc.);

* data, miejsce i godzina wypadku;

* okoliczności zdarzenia lub przebieg choroby.

Informacje na temat choroby warto zgłosić ubezpieczycielowi jak najszybciej. Dzięki temu chory szybciej otrzyma świadczenie.

Niezbędna dokumentacja

By ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie, musi zapoznać się ze szczegółami zdarzenia. Aby mógł to zrobić, niezbędne będzie przedstawienie dokumentacji medycznej ze wszystkich placówek, w których dotychczas leczył się ubezpieczony.

W większości przypadków dokumentacja medyczna wystarczy do podjęcia decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu i, co za tym idzie, wysokości odszkodowania.

Czasem może się jednak zdarzyć, że przypadek jest na tyle złożony, że niezbędna jest dodatkowa konsultacja z lekarzem orzecznikiem. Specjalista ustali stopień obrażeń po wypadku, czyli wysokość tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie na życie. Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania zależy głównie od sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie na życie. Ile czasu trzeba czekać na wypłatę odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni, aby zapoznać się z dokumentami i wypłacić świadczenie.

Co ważne, jeśli w ciągu 30 dni nie będzie możliwe ustalenie okoliczności zdarzenia i ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności okaże się możliwe. Nie może to być jednak później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu.

Jeśli ubezpieczyciel nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w ciągu 30 dni, jego obowiązkiem jest wypłacenie tzw. kwoty bezspornej, czyli swego rodzaju zaliczki, która umożliwi ubezpieczonemu pokrycie najważniejszych wydatków.

Ważne OWU

Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem wskazane jest wnikliwie przeanalizowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, czyli OWU. Dokument dokładnie określa warunki polisy i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Wskazuje również wykluczenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Analizując OWU warto zwrócić szczególną uwagę na definicję takich pojęć, jak szpital, placówka medyczna, choroba  oraz zweryfikować, czy warunkiem wypłaty odszkodowania jest określona długość hospitalizacji.

Przykład: jeśli umowa określa, że aby ubiegać się o odszkodowanie, hospitalizacja musi trwać co najmniej 3 dni, to pozostając w szpitalu 2 dni – ubezpieczony nie otrzyma pieniędzy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here